logo web01 284 54

TSC TTP-244

tsc_ttp244_331494277
tsc_ttp244_331494277tsc_ttp244_02tsc_ttp244_01


เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ดแบบความร้อน

  • ความเร็ว 2-4 นิ้ว / วินาที
  • มี Port เชื่อมต่อมาตรฐาน USB
  • พิมพ์บาร์โค๊ดหน้ากว้าง 4.1 นิ้ว
  • หน่วยความจำข้อมูล 2 MB.
  • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Seniorsoft โดยใช้โปรแกรม Seniorsoft Barcode
  • ฟรี โปรแกรมสร้างบาร์โค๊ด มูลค่า 6,500 บาท
  • Warranty 1 year เฉพาะตัวเครื่อง
  • Warranty 6 month สายไฟ หัวพิมพ์ Adapter
DownloadsTSC TTP-244
logofooter 
More than 10 year, with than 10,000 member customers. We would like to thank you every member customer that have royalty on our products and services. these give us the encouragement to work and  continually improve and develop product and service. 
footer2