Lao
logo web01 284 54

TMU220A

epson_tmu220a_427161943
epson_tmu220a_427161943epson_tmu220a_03_743522625epson_tmu220a_02_1301452878epson_tmu220a_01_1044152889


ລາຍລະເອີຍດ

  • ຊະນິດຂອງເຄື່ອງພິມ ເຄື່ອງພິມສລິບ ແບບຫັວເຂ໊ມ
  • ຈຳນວນຫັວເຂົມ 9
  • ໜ່ວຍຄວາມຈຳ 4K - 40Bytes
  • ຄວາມໄວ 4.7 lps (ທີ່ 40 ຄໍລໍາ, 16 cpi), 6.0 lps (ທີ່ 30 ຄໍລໍາ, 16 cpi)
  • ຊະນິດຂອງເຈີ້ຍ 1 ຕົ້ນສະບັບ 1 ສຳເນົາ
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ comport , Bi-directional parallel
Downloads TMU220A
LogoFOOT 
We would like to thank our 35,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2