fbpx

ค้นหา

SeniorSoft ProMaxx

SENIORSOFT PROMAXX

doc icon  download icon

 

SeniorSoft ProMaxx

โปรแกรมควบคุมคลัง สินค้าคงคลัง ดูแลจุดซื้อจุดขาย พิมพ์ใบเสร็จ & ใบกำกับภาษี คุณสมบัติโปรแกรม:

 • รองรับระเบียบของกรมสรรพากร รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ แบบฟอร์มใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมสรรพกร : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 คลิกที่นี่
  [PDF] รายงานภาษีซื้อ คลิกที่นี่
  [PDF] รายงานภาษีขาย คลิกที่นี่
 • เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติการใช้งานที่ครอบคลุมถึงระบบบริหารงานขายปลีก และขายส่ง, ระบบควบคุมคลังสินค้า, ระบบการจัดการออกเอกสารต่างๆ, ระบบสมาชิก,ระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้, ระบบการตรวจสอบรายงาน, ระบบการส่งข้อมูลระหว่างสาขา และระบบบัญชีขั้นต้น และอีกหลาย ๆ ธุรกิจ เป็นต้น
 • มีระบบหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารได้ทันที
 • สามารถแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้สูงสุดที่ 5 ระดับกลุ่มสินค้า
 • สามารถกำหนด serial ของสินค้าได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งตรวจสอบได้ว่า serial ใดขายไปแล้ว
 • สามารถกำหนดรหัสสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนหลัก
 • สามารถกำหนดหน่วยย่อยของสินค้าตัวเดียวกันได้ ไม่จำกัด เช่น โหล แพค ลัง เป็นต้น พร้อมทั้งตัดสต๊อกอัตโนมัติ เช่น เหลือสินค้า 550 ชิ้น และสามารถแสดงได้ว่า 4 ลัง 4 โหล เป็นต้น
 • สินค้า 1 ตัว สามารถกำหนดรหัสบาร์โค๊ด ได้หลายบาร์โค๊ด
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สี ไซส์ ได้ด้วยบาร์โค๊ดตัวเดียวกัน
 • สามารถกำหนดสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นชุด เช่น ชุดกระเช้าของขวัญ พร้อมทั้งตัดสต๊อกสินค้าประกอบแบบอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดสินค้าได้หลายสาขา และแต่ละสาขามีได้หลายคลัง
 • สามารถตรวจสอบ คลังสินค้า ต้นทุนสินค้า กำไร-ขาดทุนเบื้องต้น ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้
 • สามารถกำหนดเขตการขายของลูกค้าได้
 • สามารถ recovery ข้อมูลของหน้าจอ POS ได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ
 • สามารถกำหนดส่วนลด และโปรโมชั่นได้หลากหลายมากขึ้น
 • สามารถกำหนดวงเงินการขายได้ตามการกำหนดสิทธิ์พนักงานขาย
 • สามารถตั้งราคาขายล่วงหน้าได้
 • สามารถตรวจสอบ วันหมดอายุ ของสินค้า และยังสามารถแสดงในบิลจ่ายได้
 • สามารถกำหนดราคาพิเศษให้สินค้าตามสภาพได้
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสาขาได้
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างสาขาได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจนับสต๊อกอัตโนมัติ (Handheld) พร้อมทั้งปรับปรุงสต๊อกได้โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode System) แบบอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ Lot No. และวันหมดอายุของสินค้าได้
 • มีระบบรายงานให้เลือกใช้มากมาย และมีการเพิ่มเติมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายที่มากขึ้น
 • เพิ่มระบบการอนุมัติเอกสาร และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้อนุมัติเอกสารได้
 • เกี่ยวกับระบบโอนคลัง ในกรณีที่สินค้ามีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ ระบบจะแจ้งเตือนว่าคลังสินค้าติดลบ และแสดงจำนวนที่ติดลบด้วย
 • รองรับการชำระเงินด้วย Dynamic QR Code โดยการให้ลูกค้าสแกนจ่ายบน Customer Display
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่อง EDC ของ Kbank, KTC และ GHL
 • สามารถดึงข้อมูลบุคคลอัตโนมัติผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • มีบริการหลังการขายที่ดีเยื่ยม และสามารถสอบถามปัญหากับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานได้โดยตรง
 • สามารถใช้งานบน Windows7 Windows 8 และ Windows 10 ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานกับ Windows server 2008R2 (Version number 6.1) ขึ้นไป

MORE

คลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด Feature ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับแต่ละประเภทธุรกิจ

SeniorSoft ProMaxx System Requirement 2022

 • ฮิต: 209225
We would like to thank our 45,000+ customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2