fbpx

ค้นหา

SeniorSoft Counter & Barcode

barcode couter

SeniorSoft Counter & Barcode

doc icon  download icon

 

โปรแกรม SeniorSoft Counter เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจเช็คสต็อกสินค้า สามารถเปรียบเทียบปริมาณระหว่างสินค้าที่มีอยู่ในโปรแกรม SeniorSoft Promaxx กับสินค้าที่มีอยู่จริงทั้งในโกดสินค้าและสินค้าที่วางขายตามชั้นวางสินค้า เพื่อตรวจสอบสต็อกสินค้าว่าตรงกันหรือต่างกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้าใดที่ได้ตรวจสอบพบว่าไม่ตรงกับปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในโปรแกรม โปรแกรม SeniorSoft Counter มีฟังก์ชั่นที่จะใช้ปรับสต็อกสินค้า โดยโปรแกรมสามารถสร้างเอกสารใบปรับปรุงสต็อกสินค้าเพื่อให้ตรงกับปริมาณสินค้าจริงที่มาจากการตรวจนับให้อัตโนมัติ

เมนูสำหรับเครื่องตรวจนับมีดังนี้

  1. รับสินค้าเข้า
  2. จ่ายสินค้าออก
  3. ตรวจนับสต๊อค
  4. การกำหนดค่าเริ่มต้น
  5. ถ่ายโอนข้อมูล
  6. รายละเอียด
  7. ลบข้อมูล
  8. โหลดโปรแกรม

 

โปรแกรมSeniorSoft Barcode เป็นโปรแกรมใช้สำหรับพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด สามารถเชื่อมต่อกันกับฐานข้อมูลของโปรแกรม SeniorSoft Promaxx เพื่อดึงรหัสบาร์โค้ดของสินค้า นำมาสร้างเป็นแท่งบาร์โค้ด และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบ สติ๊กเกอร์ โดยพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด อีกทั้งโปรแกรม SeniorSoft Promaxx ยังสามารถกำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ได้เอง
เช่น ให้โชว์ ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รหัสสินค้า ราคาสินค้า และวันหมดอายุ รวมถึง Serial ของสินค้า

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากฐานข้อมูลได้อีก 2 วิธีคือ

1. สั่งพิมพ์จากฐานข้อมูลสินค้าได้โดยตรง

2. สั่งพิมพ์จากเอกสารการรับสินค้าเข้าและการขายสินค้าตามเลขที่เอกสาร ได้ตามต้องการ

การสร้างบาร์โค้ดของสินค้าโดยพิมพ์ผ่านโปรแกรม Seniorsoft Barcode ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการสร้าง กระบวนการจัดทำสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วเพียงแค่ใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์สติกเกอร์เท่านั้นเอง

 

Seniorsoft Counter

 

 

Seniorsoft Barcode

  • ฮิต: 38451
We would like to thank our 45,000+ customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2