ค้นหา

POSIFLEX CASH DRAWER CR4100 SERIES

posiflex


  • ขนาด 420(W) x 440(D) x 100(H) mm.
  • น้ำหนัก 8.3 Kg.
  • ขนาดของถาด 355 (W) x 325 (D) x 60 (H) mm.
  • 5 ช่องธนบัตร และ 8 ช่องเหรีญ
  • สินค้านี้เป็น By Order กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนการสั่งซื้อ
We would like to thank our 40,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2